Aktualności
Informacja dla studentów WPiA i psychologii
     Na mocy Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r. & 1. Ust. 1 warunkiem ukończenia

studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim

jest opanowanie, przed zakończeniem trzeciego roku studiów, wybranego przez studenta jednego

języka obcego na poziomie B2 według standardu określonego w dokumencie Rady Europy pt.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) [więcej]


 
UNIWERSYTECKI SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH ZOSTAŁ NAGRODZONY W KONKURSIE EUROPEAN LANGUAGE LABEL
         Konkurs European Label of the Labels został zorganizowany dla uczczenia 10 rocznicy

Szczytu Barcelońskiego w 2002 r., podczas którego przywódcy państw europejskich wezwali do

nauczania dwóch  języków obcych od najmłodszych lat (tzw. Cel barceloński: dwa języki obce +

język ojczysty oraz wskazali konieczność opracowania wskaźnika kompetencji językowych, który

służyłby do mierzenia postępów w kształceniu językowym [więcej].

     Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce

28.09.2012, podczas międzynarodowej konferencji nt. wielojęzyczności w Limassol na Cyprze

[.jpg];[.jpg]; [.jpg]


 
Pismo Prorektor ds. Studenckich
     Wszystkich studentów zapraszamy do zapoznania się z pismem Prorektor ds. Studenckich   

prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior, odnoszącym się do kwestii rejestracji jak i wyrejestrowywania

się z lektoratów [.pdf]


 
Informacja dla doktorantów UW
     Informujemy, że od semestru letniego 2011/2012, studenci studiów III stopnia, przy

wykorzystaniu 120 godz. lektoratu, są zwolnieni z 50% odpłatności [więcej]


 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 11 z 11