Aktualności arrow USNJO arrow Europejskie Portfolio Językowe
Europejskie Portfolio Językowe Drukuj Email
      Szkoła Języków Obcych UW wydaje poświadczenie biegłości językowej osobom ubiegającym

się o udział w stypendiach zagranicznych. Poświadczenie to stwierdza, że dana osoba posługuje się

danym językiem obcym na poziomie wystarczającym na potrzeby takiego stypendium, tj. studiów

na uczelni zagranicznej. Poświadczenie nie jest odpowiednikiem Certyfikatu Biegłości Językowej

Uniwersytetu Warszawskiego.

 

O poświadczenie mogą się ubiegać wyłącznie ci studenci, którzy winni przedstawić dokument

potwierdzający posiadane kompetencje językowe w postępowaniu rekrutacyjnym na stypendia

zagraniczne, a którzy nie posiadają Językowego Suplementu do Dyplomu, Certyfikatu Biegłości

Językowej, potwierdzającego poziom biegłości językowej na podstawie zdanego przez nich

egzaminu certyfikacyjnego (Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia

2007r.), ani innych uznawanych certyfikatów zewnętrznych znajdujących się w Załączniku do

Zarządzenia nr 59 Rektora UW z dnia 1 grudnia 2014 r.

 

     Warunkiem wstępnym ubiegania się o poświadczenie jest przedstawienie komisji Szkoły

Języków Obcych UW dokładnie wypełnionego Europejskiego Portfolio Językowego.

 

Elektroniczną wersję tego dokumentu można pobrać [tutaj]

 

Po zaakceptowaniu Portfolio, student przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie

określonym przez Dyrektora Szkoły. Komisja składa się z dwóch nauczycieli danego języka,

pracowników Szkoły Języków Obcych, wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły Języków Obcych UW.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »