Aktualności arrow Suplement do dyplomu
Językowy suplement do dyplomu Drukuj Email

INFORMUJEMY, ŻE JĘZYKOWE SUPLEMENTY DO DYPLOMU,

BĘDĄ WYSTAWIANE WYŁĄCZNIE DO DNIA  30.09.2018


Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UW każdy student Uniwersytetu Warszawskiego po

zdaniu egzaminu końcowego z języka obcego, może otrzymać potwierdzenie nabytych kompetencji

językowych według skali biegłości językowej określonej w dokumencie Rady Europy pt. "A Common

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment".

     

       Potwierdzenie wydawane jest w wersji polskojęzycznej i obcojęzycznej w postaci Językowego

Suplementu do Dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego. W dokumencie tym potwierdzony będzie

również fakt uczestniczenia w kursie języka o profilu specjalistycznym i opanowanie umiejętności z

zakresu języka dla celów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych, dziennikarskich)

               Uwaga: Zarządzenie dotyczy egzaminów od sesji letniej 2002/2003


     Zgodnie z decyzją Rektora prof. dr. hab. K. A. Wojtaszczyka uznaje się, że egzamin centralny

z języków obcych zdany na poziomie co najmniej B2 w latach 2002/2003 - 2005/2006,

potwierdzony dokumentem pn. Językowy Suplement do Dyplomu, spełnia warunki określone w

Uchwale Senatu nr  341 z dnia 22 czerwca 2005 r., do uzyskania tytułu zawodowego licencjata i

magistra Uniwersytetu Warszawskiego.


      Studenci rozpoczynający studia od roku 2005/2006 oraz w latach późniejszych

 winni uzyskać Certyfikat Biegłości Językowej, który wydaje Szkoła Języków Obcych

UW

 
« poprzedni artykuł