Aktualności arrow Projekty
Projekty Drukuj Email
MOLAN 

To europejski projekt sieciowy realizowany w ramach programu Lifelong Learning, którego

realizację zaplanowano na lata 2007-2010. W działania tego projektu jest zaangażowanych ponad

40 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw europejskich jak również 4 główne organizacje:

European Language Council (CEL/ELC), European University Foundation (Campus Europae), EUN

Partnership AISBL (European Schoolnet) oraz CILT, UK National Centre for Languages.

Głównym celem projektu MOLAN jest zachęcenie młodych Europejczyków do poznawania ludzi z

innych krajów, odkrywania ich kultur oraz doskonalenia znajomości języków obcych

 PICTURE 

Portfolio Intercultural Communication: Towards Using Real Experiences jest projektem Unii

Europejskiej, Socrates - Lingua 2, który rozpoczął się w roku 2004 i zakończy się w 2007.

Uczestniczy w nim 18 europejskich instytucji, w tym Uniwersytet Warszawski. Celem projektu jest

przygotowanie samodzielnego kursu przybliżającego problematykę komunikacji międzykulturowej w

5 językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim. Kurs stworzony zostanie w

dwóch wersjach: dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Centralną częścą kursu będą wywiady z

obcokrajowcami przeprowadzane na podstawie kwestionariuszy dotyczących wybranych zagadnień

międzykulturowych.


COMMON FRAMEWORK OF REFERENCE FOR PROFESSIONAL LANGUAGE AND COMMUNICATION

COMPETENCIES - CEFPRO

To projekt mający na celu stworzenie wyspecjalizowanych profili językowych. Mają one odpowiadać

na bieżące potrzeby nauczycieli języków obcych. Dzięki niemu będą oni w stanie precyzyjnie

zaprojektować kursy językowe, skierowane do poszczególnych grup zawodowych (prawników,

lekarzy, inżynierów itd.). Analiza potrzeb będzie wynikiem wywiadów, przeprowadzanych wśród firm z

poszczególnych sektorów. Planuje się organizację pilotażowych seminariów, na których nauczyciele

będą mieli możliwość nauczenia się, w jaki sposób właściwie skorzystać z założeń projektu. Projekt

ten opiera się na EUROPEJSKIM SYSTEMIE OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (ESOKJ).


LANGUAGE NETWORK FOR QUALITY ASSURANCE - LANQUA

To projekt przewidziany na lata 2007 - 2010, w który zaangażowanych jest 63 partnerów z 31

krajów europejskich, mający na celu budowanie europejskich sieci skoncentrowanych wokół

zagadnień językowych, którego celem jest zapewnianie stale wyższej jakości

nauczania języków obcych. Projekt ten finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej - Life

Long Learning.

 

 
« poprzedni artykuł