Aktualności arrow USNJO
USNJO Drukuj Email
    Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych (USNJO) został uhonorowany certyfikatem

Komisji Europejskiej pn. EUROPEAN LANGUAGE LABEL - Europejski Znak Innowacyjności w

zakresie nauczania języków obcych.

   University System of Language Provision has been awarded EUROPEAN LANGUAGE LABEL for the

most innovative projects in language teaching and learning by the European Commission.


      Dnia 17 czerwca 2009 roku  Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął  Uchwałę nr 119

w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości

językowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od roku

akademickiego 2009/2010. Traci moc Uchwała nr 341 Senatu UW z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości

językowej z wyjątkiem § 6.


 

- Uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r., w sprawie Uniwersyteckiego Systemu

Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej

 

- Uchwała nr 341 Senatu UW z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu

Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej


  

 

 

 

 
 
« poprzedni artykuł