Aktualności arrow Dla doktorantów
Informacje dla doktorantów UW Drukuj Email
I. Lektoraty 

1. Oferta lektoratów języków obcych została rozszerzona do 2 semestrów (120h).

2. Połowę należności z tytułu uczestniczenia w zajęciach pokrywa doktorant, druga

    połowa zostanie pokryta z budżetu Uczelni  (płatność za drugi semestr lektoratu zdejmuje

    Biuro Pełnomocnika Rektora  ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych,

    doktorant powinien zwrócić się do Biura mailowo) - prawo do refundacji połowy kosztów,

    przysługuje doktorantowi tylko jeden raz

3. Za zaliczenie 120h (dwóch semestrów) lektoratu każdy uczestnik otrzymuje 4 punkty ECTS.

4. Obowiązuje samodzielna rejestracja na wybrany kurs, poprzez system rejestracji żetonowej.

5. Rejestracji można dokonać wyłącznie podczas trwania tury rejestracji żetonowej.


II. Egzaminy językowe w przewodzie doktorskim


III. Egzaminy językowe

1. Wszyscy doktoranci UW mają prawo do 2 bezpłatnych żetonów egzaminacyjnych.

2. Doktoranci UW są zobowiązani do zdania egzaminu z języka nowożytnego na poziomie C1.

3. Wszystkich zdających egzamin certyfikacyjny obowiązują część pisemna i ustna egzaminu.

4. Za zdanie egzaminu certyfikacyjnego doktorant UW otrzyma 2 punkty ECTS.

5. W celu uzyskania żetonu egzaminacyjnego należy zwrócić się mailowo do Biura Pełnomocnika

     Rektora ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych .

6. Doktoranci UW, którzy nie chcą zdawać egzaminu certyfikacyjnego, mogą w dalszym ciągu

    przystąpić do egzaminu doktorskiego z języka obcego na starych zasadach.