Aktualności arrow Egzaminy językowe UW arrow Zasady zaliczania egzaminu z języka obcego
Zasady zaliczania egzaminu z języka obcego Drukuj Email
1. Na mocy Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r. & 1. Ust. 1 warunkiem ukończenia

    studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie

    Warszawskim jest opanowanie przed zakończeniem trzeciego roku studiów wybranego przez

    studenta jednego języka obcego na poziomie B2 według standardu określonego w dokumencie

    Rady Europy pt. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

 

            Wymóg opanowania języka na poziomie B2 ESOKJ dotyczy wszystkich studentów studiów

    I  stopnia oraz tych studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed

    2012 rokiem.

           Studenci, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (WPiA,

    Wydział Psychologii) począwszy od roku akademickiego 2012/2013 winni, na mocy

    Rozporządzenia MNiSW w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego z 2011 r..

    wykazać się biegłością językową na poziomie B2+ ESOKJ.

 

    Wykazać się taką biegłością można:

 

-   w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia)

 

     1) zdając egzamin na poziomie B2 ESOKJ (egzamin uniwersytecki lub zewnętrzny znajdujący się

         na liście uznawanych przez UW) do III roku studiów jednolitych studiów magisterskich, a

         następnie zaliczając przedmiot prowadzony w odpowiednim języku obcym, zapewniający

         opanowanie języka specjalistycznego na poziomie B2+

         lub

       2) zdając egzamin na poziomie wyższym niż B2 ESOKJ (egzamin uniwersytecki lub zewnętrzny

           znajdujący się na liście uznawanych przez UW)

         lub

        3) zdając egzamin  na poziomie B2 ESOKJ (egzamin uniwersytecki lub zewnętrzny, znajdujący 

            się na liście uznawanych przez UW), a następnie zaliczając lektorat języka dla celów 

            specjalistycznych (np. lektorat dla prawników, psychologów...) na poziomie C1 ESOKJ

 

 - w przypadku studentów II stopnia innych kierunków:

 

      1) zdając egzamin na poziomie B2 ESOKJ na studiach licencjackich, a następnie zaliczając

          przedmiot prowadzony w odpowiednim języku obcym, zapewniający opanowanie języka 

          specjalistycznego na poziomie B2+

   

2. Studenci mogą uczęszczać i zaliczać lektoraty z oferty USNJO na dowolnym, przez siebie

   wybranym, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, poziomie ESOKJ.

 

3. W ramach otrzymywanych żetonów egzaminacyjnych lub odpłatnie studenci UW mogą dodatkowo

   przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na innych poziomach.

 

4. Uzyskanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym niż B2 nie zwalnia z obowiązku

   zdania egzaminu z języka na poziomie B2.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »