Aktualności arrow Wydarzenia
Wydarzenia Drukuj Email

KONFERENCJA "OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH"

     Zapraszamy do udziału w konferencji "Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych",

która odbędzie się 19 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim

[więcej]


 

JĘZYKOWY TEST DIAGNOSTYCZNY ON LINE 

     Wszystkich zainteresowanych sprawdzeniem wiedzy z następujących języków:

angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego oraz hiszpańskiego, zachęcamy do wypełnienia

testu językowego on line


KURS ON LINE (MOOC)

     Uniwersytet w Masstricht zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kursie

on line: Problem Based Learning (PBL). Udział w kursie to możliwość poznania innowacyjnych

metod nauczania stosowanych, z dużym powodzeniem, w różnych prestiżowych instytucjach,

np. Uniwersytet Stanforda w USA oraz University College w Londynie [więcej]


GRA JĘZYKOWA26 WRZEŚNIA - EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 


    Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną stroną Europejskiego Dnia Języków, przedsięwzięcia

organizowanego co roku, które ma na celu między innymi promowanie różnorodności kulturowej i językowej

Europy oraz propagowanie uczenia się języków obcych przez całe życie. Więcej informacji na stronie www


ONLINE LINGUISTIC SUPPORT - WSPARCIE JĘZYKOWE ON LINE

     Zapraszamy wszystkich uczestników programu Erasmus+ do skorzystania ze wsparcia

językowego on line. Każdy będzie miał możliwość samodzielnego sprawdzenia własnych kompetencji

językowych oraz wzięcia udziału kursie językowym. Oferowane wsparcie językowe dostępne jest w

następujących językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim oraz holenderskim. 

[więcej] 


EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2014

 

     

 

 

 

 

 

 

  Już po raz piąty Uniwersytet Warszawski był gospodarzem i współorganizatorem

Europejskiego Dnia Języków. W tym roku - 24 września, po raz kolejny, warsztaty językowe

odbyły się w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Neofilologii, przy ul. Dobrej 55.

      Wśród języków proponowanych w ramach tego cyklicznego wydarzenia, pojawiły się między

innymi gruziński, mongolski, rosyjski, czeski, angielski, niemiecki oraz turecki.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, zamieszczonej poniżej. 

[.jpg]; [.jpg]; [.jpg]; [.jpg] ; [.jpg] ; [.jpg] ; [.jpg]

     Więcej informacji na temat Europejskiego Dnia Języków znajduje się na stronie:

http://www.edj.waw.pl


EWALUACJA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ - OD POMIARU DO SZTUKI POMIARU

     Sesja została  zorganizowana przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej pod patronatem

pani Rektor prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior oraz przy współudziale Pani Pełnomocnik Rektora

ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych Jolanty Urbanikowej

we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

     Zaproszeni do dyskusji specjaliści ewaluacji z różnych języków przedstawili kluczowe dla tego

zagadnienia kwestie związane z opracowywaniem zadań testowych z poszczególnych działań

językowych (rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, testu użycia języka, testu pisania i mówienia)

oraz podzielili się swoim doświadczeniem i propozycjami podniesienia jakości procesu ewaluacji 

biegłości językowej w kształceniu uniwersyteckim.

      Sesja odbyła się 22 września 2014 w Warszawie, przy ul. Dobrej 55, w budynku

Wydziału Neofilologii.

[program]

    Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi prezentacjami, zamieszczonymi poniżej:

 

- prof. Jolanta Sujecka-Zając, Ludmiła Sobolew  [.pdf]

- Jolanta Urbanikowa [.pdf]

- dr Anna Józefa Lewkowicz [.pdf]

- Beata Skibińska [.pdf]

- Tomasz Żółtak [.pdf]

- prof. Marek Świdziński [.pdf]

- dr Christoph Janasiak, Olgierd Uziembło [.pdf]

- dr Józef Dobrowolski, dr Wojciech Sosnowski [.pdf]

- Jitka Lukasova [.pdf]                                     


KONFERENCJA - CHALLENGES IN INTERNATIONALISATION

     

 

      W dniu 26 marca 2014 odbyła się konferencja pt. Challenges in Internationalisation,

organizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council

     Konferencja poświęcona została omówieniu wyzwań związanych z rosnącą potrzebą

formułowania oferty dydaktycznej w językach obcych. Poruszone zostały m.in. kwestie kompetencji

językowych studentów i nauczycieli akademickich, metodyki CLIL i EMI, praktycznych zagadnień

związanych z prowadzeniem zajęć w językach obcych (w języku angielskim). Mówcy, uznani

specjaliści z Polski i Wielkiej Brytanii, przedstawli także propozycje rozwiązań,  przykłady dobrych

praktyk, które mogą okazać się pomocne w procesie doskonalenia i umiędzynaradawiania

kształcenia na  poziomie wyższym.

 

 - dr Danuta Romaniuk - Towards an International University: Benefits, Challenges

                                   and Recommendations [.pdf]

 - Beata Skibińska - Erasmus+ 2014-2020 - new inspiring opportunities for higher education 

                             institutions to cooperate [.pdf]

- Karolina Pietkiewicz - What does "internationalisation" mean?

                                  Students' perspective on cross-border diversification of education[.pdf]

- prof. dr Jose Luis Alonso  - Between Acquisition by Usucaption and Prescription: The Meanders

  dr hab. Jakub Urbanik        of the Law Teaching in a Foreign Language [.pdf]                                                        

- prof. Jolanta Sujecka-Zając - Specialised Discourse in a Foreign Language in Polish Didactics in 

                                            Higher Education [.pdf]

- Małgorzata Kurpias - Language assessment for HE (IELTS) [.pdf]

- Pat Killingley - Internationalisation: perspectives from the UK [.pdf]

- Richard Cowen -  Micro-teaching / mini demo session of Academic Teaching Excellence course [.pdf]

- Barbara Górska - Resources, support for academic teachers [.pdf]

- dr Ewa Guz - Content and Language Integrated Learning [.pdf]

- dr Jacek Romaniuk - The advancement of didactic and language skills of academic staff    

                                 teaching in English [.pdf]

 

  W razie pytań prosimy o kontakt na adres: internationalisation@uw.edu.pl

        Patronat medialny

                 

       17 marca 2014 centrum EMI Oxford zainaugurowało swoją działalność. Wszystkich

zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia [więcej] .