Aktualności arrow USNJO arrow Organizacja lektoratów arrow Rezygnacja z zaliczenia
Rezygnacja z zaliczenia lektoratu Drukuj Email
     Na mocy & 23b ust. 2 pkt 2 Regulaminu Studiów, student ma obowiązek uzyskiwać zaliczenia

wszystkich przedmiotów, na które został zapisany w danym cyklu dydaktycznym:

 

- z zastrzeżeniem  sytuacji, w której student skorzystał z prawa do rezygnacji z zaliczenia

przedmiotu, złożonej w terminie przewidzianym w kalendarzu akademickim na dany rok

 

- w trakcie trwania studiów studentowi studiów pierwszego stopnia oraz studentowi studiów drugiego

stopnia takie prawo przysługuje jeden raz, a studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to

przysługuje dwa razy

 
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZALICZENIA LEKTORATU,

 WYDANE ŻETONY LEKTORATOWE NIE SĄ ZWRACANE NA KONTO STUDENTA

STUDENCI, KTÓRZY NIE CHCĄ KONTYNUOWAĆ NAUKI W SEMESTRZE LETNIM, POWINNI

SAMODZIELNIE WYREJESTROWAĆ SIĘ PODCZAS TRWANIA TURY REJESTRACJI

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »