Aktualności arrow USNJO arrow Lektoraty PW
Rezygnacja z zaliczenia lektoratu Drukuj Email
     Na mocy & 23b ust. 2 pkt 2 Regulaminu Studiów, student ma obowiązek uzyskiwać zaliczenia

wszystkich przedmiotów, na które został zapisany w danym cyklu dydaktycznym:

 

- z zastrzeżeniem  sytuacji, w której student skorzystał z prawa do rezygnacji z zaliczenia

przedmiotu, złożonej nie później niż do ostatniego dnia zajęć w semestrze, podczas którego 

odbywają się zajęcia z tego przedmiotu, chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej

 

PODANIA O REZYGNACJĘ Z ZALICZENIA LEKTORATU, STUDENT SKŁADA POPRZEZ SYSTEM USOS,

DRUKUJE  I ZANOSI DO SWOJEGO  MACIERZYSTEGO DZIEKANATU.

PO UZYSKANIU ZGODY KIEROWNIKA JEDNOSTKI,

POWIADAMIA LEKTORA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA O REZYGNACJI Z ZALICZENIA

 

- w trakcie trwania studiów studentowi studiów pierwszego stopnia oraz studentowi studiów drugiego

stopnia takie prawo przysługuje jeden raz, a studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to

przysługuje dwa razy

NOWY MECHANIZM ZGŁASZANIA REZYGNACJI Z ZALICZENIA - DLA STUDENTÓW,

KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW I I II STOPNIA

ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 LUB W LATACH PÓŹNIEJSZYCH  [więcej]

 

 W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZALICZENIA LEKTORATU,

WYDANE ŻETONY LEKTORATOWE NIE SĄ ZWRACANE NA KONTO STUDENTA

STUDENCI, KTÓRZY NIE CHCĄ KONTYNUOWAĆ NAUKI W SEMESTRZE LETNIM, POWINNI

SAMODZIELNIE WYREJESTROWAĆ SIĘ PODCZAS TRWANIA TURY REJESTRACJI

(02.02.2016 - 21.02.2016)


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »