Aktualności arrow USNJO arrow Organizacja lektoratów arrow Odwoływanie zajęć przez lektora
Odwoływanie zajęć i zasady organizacji zatępstw w SzJO Drukuj Email
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe

- nie organizuje się zastępstw w przypadku jednorazowego zwolnienia tygodniowego (lub dwóch

  kolejnych zajęć odwołanych z powodu choroby);

- w przypadku przekroczenia limitu 2 odwołanych zajęć, lektor powiadamia o tym fakcie

   kierownika stosownego zespołu językowego, który wyznacza zastępstwo;

- lektor przekazuje informację o odwołaniu zajęć zarówno do sekretariatu SzJO jak i do dziekanatu

   kierunku studiów, dla którego przewidziany jest lektorat (lista kontaktów do dziekanatów 

   poszczególnych wydziałów );

-  lektor informuje swoich studentów o odwołaniu zajęć poprzez system poczty uniwersyteckiej

    "U-mail", który jest dostępny za pośrednictwem konta USOS

 

2. Studia niestacjonarne zaoczne

- o każdorazowym zwolnieniu, uniemożliwiającym odbycie zajęć, lektor informuje koordynatora

   SzJO ds. studiów zaocznych - panią mgr Sylwię Kossakowską-Pisarek;

- koordynator zapewnia zastępstwo dla grupy - zajęć się nie odwołuje

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »