Aktualności arrow USNJO arrow Opis testów poziomujących
Opis testów poziomujących Drukuj Email
I. Od czerwca 2006 studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać

się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka.

Test dotyczy kursów na poziomie B1 i wyższych.

Test ma na celu ułatwienie podjęcia właściwej decyzji co do poziomu zajęć oferowanych studentom

Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. 

 

 Testy poziomujące będą otwarte w poniższym terminie:

10.05.2018 - 22.10.2018


Ze względu na podwójną migrację danych,

test poziomujący należy wykonać,

co najmniej na dwa dni przed rejestracją

 

II. Testy zamieszczone na stronie www są dostępne, przed i w trakcie kolejnych tur rejestracji na lektorat ,

po zalogowaniu i podaniu numeru PESEL jako identyfikatora oraz hasła wygenerowanego przez dziekanat

(lub hasła podanego w systemie IRK - Internetowej Rejestracji Kandydatów - w procesie rekrutacji na studia). 

 

 

  PO ZAKOŃCZENIU PRACY NAD TESTEM WYNIK TESTU NALEŻY PORÓWNAĆ

Z PROGAMI PUNKTOWYMI ORAZ ZALECANYM POZIOMEM LEKTORATU. 


Przed rozpoczęciem rejestracji na lektoraty student jest zobowiązany do

samodzielnego sprawdzenia czy wynik testu poziomującego jest już w

systemie. W tym celu student powinien zalogować się na stronie rejestracji

żetonowej i wybrać konkretną grupę lektoratową, do której chce uczęszczać

 

III. Testu nie muszą wykonywać studenci, którzy uzyskali zaliczenie lektoratów z poszczególnych 

języków w roku 2006/2007 i zaliczenie to zostało odnotowane w systemie USOS, oraz ci studenci,

którzy chcą zarejestrować się na lektoraty z języków innych niż angielski, francuski, hiszpański,

niemiecki, rosyjski i włoski.

 

IV. PROSZĘ LOGOWAĆ SIĘ ZA POMOCĄ SWOJEGO NUMERU PESEL, KONIECZNIE W OKIENKU 

"LOGOWANIE DLA STUDENTÓW UW"

 

V. Osoby, które po raz pierwszy logują się na platformę COME, gdzie znajdują się testy

poziomujące, w formularzu (zakładka Modyfikuj profil) powinny wypełnić wyłącznie pola:

- imię i nazwisko,

- e-mail,

- miasto,

- opis (tu można wpisać dowolne słowo/a)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Test składa się z 2 części; część pierwsza, czyli rozumienie słowa pisanego (pytania 1-10) i

część druga, użycie języka, tj. umiejętność reagowania w określonych sytuacjach z życia

codziennego, znajomość struktur gramatycznych, słownictwo (pytania 11-70).

- za każde pytanie można otrzymać 1 punkt, zatem maksymalny wynik za wykonanie testu to 70

  punktów,

- w każdej części zadania ułożone są według wzrastającego stopnia trudności,

- test można wykonać tylko jeden raz,

- nie można wracać do już wykonanych zadań,

- na wykonanie całego testu przeznaczone jest 60 minut,

- raz rozpoczęty test należy wykonać do końca tej samej sesji,

- po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, należy przejrzeć cały test, a następnie zatwierdzić 

  go i zakończyć,

- po zakończeniu testu system poinformuje o uzyskanym wyniku,

- test będzie wiarygodny tylko wtedy, jeśli zostanie wykonany samodzielnie i bez pomocy żadnych

  materiałów, w tym słowników

- po przekroczeniu limitu czasu (60 minut) test zostanie wyłączony automatycznie,

 

VII. PRZESYŁANIE WYNIKÓW TESTÓW DO SYSTEMU REJESTRUJĄCEGO NA LEKTORATY ODBYWA SIĘ 

PODCZAS MIGRACJI DANYCH. PROSZĘ SPRAWDZIĆ GODZINY MIGRACJI NA PIERWSZEJ STRONIE

FORMULARZA. REJESTRACJA NA LEKTORAT JEST MOŻLIWA DOPIERO WTEDY, GDY WYNIK TESTU

ZNAJDUJE SIĘ W SYSTEMIE REJESTRUJĄCYM

 

VIII. Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z dostępem do testów poziomujących 

testy-poziom@uw.edu.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »