Aktualności arrow USNJO arrow Opis testów poziomujących
Ogólne zasady Drukuj Email
I. 

Zgodnie z Uchwałą nr 341 Senatu UW z dnia 22 czerwca 2005 r. studenci, którzy rozpoczęli

studia przed rokiem 2007/2008 zobowiązani są zdać egzamin z języka obcego na poziomie B2 na

UW lub przedstawić stosowny certyfikat świadczący o opanowaniu języka na poziomie B2.

Uczęszczanie na lektorat dla tej grupy studentów jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Zatem

jeśli student zdecyduje, iż nie będzie uczestniczył w lektoracie, to brakujące punkty ECTS winien

uzyskać zaliczając inne przedmioty znajdujące się w ofercie UW (np. OGUNy)

 

II.

Natomiast w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim

2007/2008 oraz w latach późniejszych, należy uznać, iż są zobowiązani do uczestniczenia w

zajęciach językowych, chyba że mogą wylegitymować się stosownymi certyfikatami

poświadczającymi opanowanie języka na poziomie B2 według ESOKJ zgodnie z treścią § 15. ust. 1

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 w sprawie standardów

kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, że student posiadający zaświadczenie o znajomości

języka obcego na poziomie określonym w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz

poziomów kształcenia, może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z tego zakresu.

np. jeżeli student posiada certyfikat z języka angielskiego, to nie musi już uczestniczyć w lektoracie

z tego języka, ale winien uczęszczać na zajęcia z innego języka, zwłaszcza jeżeli program i plan

studiów przewidują naukę języka w odpowiedniej liczbie godzin.

Przepis Rozporządzenia nie precyzuje, w którym momencie student winien przedstawić owo

zaświadczenie.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2005/2006 są zobowiązani do wykazania

się biegłością językową na poziomie co najmniej B2. Może to być inny język niż lektoratowy.

 

Można tego dokonać:

- zdając egzamin certyfikacyjny na UW (2 punkty ECTS),

- przedstawiając odpowiedni certyfikat,

 

1. Do egzaminu certyfikacyjnego przystępować powinni tylko ci studenci, którzy nie mogą inaczej

    wykazać swojej biegłości językowej,

2. Sesja zimowa 2006/2007 była organizowana jeszcze na starych zasadach,

3. Pierwsza sesja certyfikacyjna odbyła się w sesji letniej 2006/2007: wtedy po raz pierwszy   

    były wydawane Certyfikaty Biegłości Językowej,

4. Studenci, którzy zdali egzamin na UW według standardów ESOKJ w latach 2002/2003 (sesja

    letnia) do 2006/2007 (sesja zimowa) moga otrzymać Językowy Suplement do Dyplomu, który

    potwierdza biegłość językową w rozumieniu Uchwały nr 341 Senatu UW.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »