Aktualności arrow Publikacje
Publikacje Drukuj Email

I.

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

   Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi prezentacjami, przedstawionymi przez Jolantę

Urbanikową, na szkoleniu w Łodzi w dniu 02 marca 2012 r.

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego [.pdf]

- Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym: wyzwania i zadania [.pdf]


II.

Zreformowany system nauczania języków obcych na lektoratach

na Uniwersytecie Warszawskim [.pdf]


III.

Nauka języków obcych w Tandemie  [.pdf]


IV.

Europejski Rok Języków, Proces Boloński i polityka językowa [.pdf]