Aktualności arrow Egzaminy językowe UW arrow Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa Drukuj Email
1. Student zobowiązany jest zdać egzamin z języka obcego nie później niż w ramach zaliczenia

    III roku studiów, chyba że program studiów przewiduje zakończenie nauki języka do końca II

    roku.

2. Student rejestruje się na egzamin przez Internet.

3. Są trzy sesje egzaminacyjne: letnia, jesienna (dla wszystkich języków) i zimowa (dla języków

     popularnych)

4. Student ma prawo do zwykłego i poprawkowego egzaminu z języka obcego.

5. Do egzaminu poprawkowego z języka obcego student może przystąpić w kolejnej sesji

    egzaminacyjnej.

6. Jeśli student zarejestruje się na egzamin i nie przystąpi do niego, traci jeden termin, co jest

    odnotowane w bazie danych USOS.

7. Jeżeli student uczestniczy w kursie płatnym i po tym kursie przystępuje do egzaminu, 

      to koszt przeprowadzenia egzaminu wliczony jest do ceny kursu.

8. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej

9. Student zostaje wpuszczony na egzamin po okazaniu 2 dowodów tożsamości:

     - dowodu osobistego lub paszportu,

     - indeksu lub legitymacji studenckiej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »