Ogólne zasady Drukuj Email
1. Rejestracja na egzaminy z języków obcych odbywa się WYŁACZNIE przez Internet.

2. Studenci nie zarejestrowani na egzamin przez Internet nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

3. Internetowa rejestracja na egzamin odbywa się w oznaczonych terminach.

4. Na mocy Zarządzenia nr 4 Rektora UW,  studenci kierunków filologicznych, językoznawczych i

   kulturoznawczych przystępują do egzaminu certyfikacyjnego z języka innego niż język

   kierunkowy.

5. W systemie USOS nie ma technicznie możliwości zapisania się (od strony studenta) na dwa

    egzaminy w tej samej sesji egzaminacyjnej.

    

      Studenci,  którzy chcą zdawać - w tej samej sesji egzaminacyjnej - dwa egzaminy językowe, 

powinni najpierw samodzielnie zarejestrować się na jeden egzamin, a następnie skontaktować się

z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. organizacji nauczania języków obcych

 

6. Aby zarejestrować się na egzamin student musi dysponować kontem i hasłem dostępu.

7. Studenci, którzy rejestrowali się na zajęcia językowe i wf, przy rejestracji na egzamin posługują

    się tym samym hasłem co przy rejestracji na zajęcia.

8. Oferta egzaminacyjna oraz informacje dotyczące trybu rejestracji i warunków przystąpienia do 

    egzaminu widnieją na  stronie www.

 

   INFORMACJE ORAZ OFERTA MOGĄ BYĆ PRZEGLĄDANE NAWET BEZ HASŁA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »