Aktualności arrow USNJO arrow Organizacja lektoratów arrow Rejestracja studentów
Rejestracja studentów Drukuj Email

 
  Aby uczestniczyć w lektoratach oferowanych przez upoważnione jednostki  UW,

należy zarejestrować się na zajęcia przez Internet w ramach rejestracji żetonowej.

Osoba, która nie jest  zarejestrowana na zajęcia w systemie USOS,

nie ma prawa uczestniczyć w nich.

Dotyczy to zarówno studentów kontynuujących naukę, jak i zapisujących się na zajęcia

po raz pierwszy, a także osób spoza Uniwersytetu Warszawskiego.  


Studenci,  którzy chcą zarejestrować się na dwa lektoraty,

mogą zarejestrować się na drugi lektorat, dopiero podczas trwania III tury rejestracji.

 
Technicznie nie ma możliwości zarejestrowania się na dwa lektoraty o tym

samym poziomie zaawansowania (z tego samego języka)

    OFERTA LEKTORATOWA JEST DOSTĘPNA NA STRONIE WWW


 

1. Osoby, które znają bardzo dobrze język i spełniają warunki egzaminacyjne mogą bez

     uczestnictwa w zajęciach przystąpić do egzaminu, a przysługujące godziny wykorzystać

    na naukę innego języka lub całkowicie zrezygnować z lektoratu (chyba, że program studiów

    przewiduje inaczej).

 

2. Studenci rejestrują się na lektorat według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc

    w grupie.

 

3. PROCEDURA REJESTRACJI

   - aby zarejestrować się na na lektorat student musi uzyskać w swoim macierzystym Dziekanacie

     (sekretariacie) identyfikator oraz hasło dostępu do systemu oraz musi dysponować żetonami 

     lektoratowymi, przysługującymi mu w ramach studiów.

 

    - żetony lektoratowe przysługują studentom studiów dziennych i wieczorowych;

 

    - pod niniejszym adresem student może przejrzeć całą dostępną ofertę lektoratów i

      sprawdzić jaki jest profil interesującego go kursu, ile godzin trwa, czy kurs jest ogólnodostępny,

      czy dedykowany itd.

 

     - po wybraniu kursu, na który zechce się zapisać, student dostaje informacje, czy lektorat jest

       dla niego dostępny (czy są wolne miejsca, czy posiada niewydane żetony);

 

    - w I turze rejestracji student może się zapisać maksymalnie na 60 godzin zajęć;

 

    - jeśli student otrzyma od systemu informację, że nie może się zarejestrować na wybrany kurs, 

      to powinien wybrać inny kurs i powtórzyć procedurę rejestracji;

 

     - 0d czerwca 2006 studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka

       angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą poddać

       się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka.

       Test dotyczy kursów na poziomie B1 i wyższych [więcej]

 


 

UWAGA

Każdy kurs opatrzony jest kodem, którego poszczególne elementy oznaczają

- kod jednostki oferującej lektorat,

- trzyliterowy skrót nazwy języka (np. ANG),

- symbol profilu kursu (o-ogólny, e-dla ekonomistów, p-dla prawników, f-filologiczny, s-specjalny),

- poziom kursu według skali Rady Europy (A1 - początkujący, A2 - podstawowy, B1 - średnio

 zaawansowany, B2 - ponad średnio zaawansowany, C1 - zaawansowany, C2 - bardzo

 zaawansowany)

 

WAŻNE

Oznaczenie literowe w kodzie kursu (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oznacza zakładany, docelowy poziom

kursu w danym roku akademickim, to jest poziom jaki studenci powinni osiągnąć po ukończeniu

danego kursu, spełniwszy należycie wszystkie związane z uczestniczeniem w kursie wymagania

(regularne uczęszczanie na zajęcia, zaliczenie testów, odrabianie prac domowych, czytanie lektur 

oraz praca własna)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »