Dialang Drukuj Email
     System testów językowych on-line DIALANG pozwala na sprawdzenie poziomu biegłości

językowej studenta i wybranie kursu o odpowiednim poziomie zaawansowania. Indywidualni

użytkownicy mogą bez ograniczeń korzystać z tych testów na swoich domowych komputerach, jeżeli

zechcą postąpić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Logo UW umieszczone na stronie

DIALANG-u oznacza, że studenci i pracownicy korzystający dotychczas z systemu testów on-line

przyczynili się do postępu prac nad ich kolejnymi, ulepszonymi wersjami.

 

      DIALANG (strona www), finansowany z funduszy Komisji Europejskiej, jest

projektem, mającym na celu opracowanie spójnego systemu testów diagnostycznych w 14 językach

europejskich opartych na skali poziomów biegłości językowej zawartych w "Common European

Framework of Reference for Learning, Teaching and Assessment" opracowanych przez Radę Europy

System jest już powszechnie dotępny za darmo za pośrednictwem internetu już w nowym roku

akademickim.

     Uzyskując dostęp do systemu testów, studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli

samodzielnie dokonać oceny swojej komptencji językowej. Dzięki temu będą mogli zapisać się na

zajęcia językowe na odpowiednim poziomie. Poziomy lektoratów oferowanych na UW określane są

według tej skali biegłości. Studenci mogą dokonywać systematycznej samooceny postępów

czynionych w nauce języków obcych.

 

     System DIALANG dostarcza korzystającym z tej usługi również informacji zwrotnej, którą można 

będzie wydrukować i przechowywać dla celów porównawczych.

Test oferuje pełną ocenę kompetencji językowej testowanego, dostarcza cennych informacji

na temat opanowania sprawności słuchania, czytania i pisania, a także gramatyki i słownictwa.

Rozwiązanie testu trwa około jednej godziny i daje szansę sprawdzenia się, doskonalenia swoich 

kompetencji, a także przećwiczenia nowych form testowania.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »