Aktualności arrow Egzaminy zewnętrzne
Egzaminy zewnętrzne Drukuj Email
   

    Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 lipca 2015 r. weszło w życie Zarządzenie nr 23

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 59

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie certyfikacji biegłości językowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowym zarządzeniem    

     Od dnia 10 września 2007 r. SzJO wpisuje do indeksów oceny z egzaminów z języków obcych

na podstawie certyfikatów zewnętrznych (Zarządzenie nr 59 oraz Zarządzenie nr 23 Rektora UW),

osoby zgłaszające się po wpis powinny mieć przy sobie ORYGINAŁ CERTYFIKATU 

 

OCENY Z CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH

   WPISYWANE SĄ DO SYSTEMU USOS DO ZAKŁADKI „DECYZJE”

 

I.I

STUDENCI UW, KTÓRZY POSIADAJĄ CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNY, UMIESZCZONY W WYKAZIE (załącznik

do zarządzenia nr 59) UZNAWANYCH CERTYFIKATÓW, SĄ ZWOLNIENI ZE ZDAWANIA EGZAMINU

CERTYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA OBCEGO.

OD 1 GRUDNIA 2014 NA MOCY ZARZĄDZENIA NR 59, NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM,

HONOROWANY JEST RÓWNIEŻ EGZAMIN IELTS (DOTYCZY TO WYŁĄCZNIE WERSJI "ACADEMIC")

 

I.II

DOKTORANCI UW, KTÓRZY POSIADAJĄ CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNY, UMIESZCZONY W WYKAZIE

UZNAWANYCH CERTYFIKATÓW, NA POZIOMIE NIE NIŻSZYM NIŻ C1, SĄ ZWOLNIENI ZE ZDAWANIA

EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO


II.I

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH, POSIADAJĄCY CERTYFIKAT

POŚWIADCZAJĄCY BIEGŁOŚĆ JĘZYKOWĄ, OKREŚLONY W ZARZĄDZENIU NR 59 REKTORA UW Z DNIA

01 GRUDNIA 2014 R., SĄ ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU KORZYSTANIA Z LEKTORATU JĘZYKA, KTÓREGO

CERTYFIKAT POSIADAJĄ. MOGĄ NATOMIAST SKORZYSTAĆ Z PRAWA UCZĘSZCZANIA NA

LEKTORAT INNEGO JĘZYKA, ZAWARTEGO W OFERCIE USNJO, W RAMACH POSIADANYCH

ŻETONÓW LEKTORATOWYCH,

 

II.II

ZA ZALICZENIE LEKTORATU POPRZEZ PRZEDSTAWIENIE ODPOWIEDNIEGO CERTYFIKATU STUDENCI

OTRZYMUJĄ 2 PUNKTY ECTS - JAK ZA EGZAMIN

 

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2011/2012


 
« poprzedni artykuł