Aktualności arrow Egzaminy zewnętrzne
Egzaminy zewnętrzne Drukuj Email
   

    Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 lipca 2015 r. weszło w życie Zarządzenie nr 23

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 59

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie certyfikacji biegłości językowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowym zarządzeniem    

     Od dnia 10 września 2007 r. SzJO wpisuje do indeksów oceny z egzaminów z języków obcych

na podstawie certyfikatów zewnętrznych (Zarządzenie nr 59 oraz Zarządzenie nr 23 Rektora UW),

osoby zgłaszające się po wpis powinny mieć przy sobie ORYGINAŁ CERTYFIKATU

 

Jednocześnie informujemy, że honorowane są certyfikaty, które bezpośrednio odwołują się

do zapisów ESOKJ, dokumentu Rady Europy, opublikowanego w 2001 r.

Certyfikaty wydane przed datą publikacji ESOKJ nie spełniają odnośnych kryteriów


OCENY Z CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH

   WPISYWANE SĄ DO SYSTEMU USOS DO ZAKŁADKI „DECYZJE”

 

I.I

STUDENCI UW, KTÓRZY POSIADAJĄ CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNY, UMIESZCZONY W WYKAZIE (załącznik

do zarządzenia nr 59) UZNAWANYCH CERTYFIKATÓW, SĄ ZWOLNIENI ZE ZDAWANIA EGZAMINU

CERTYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA OBCEGO.

OD 1 GRUDNIA 2014 NA MOCY ZARZĄDZENIA NR 59, NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM,

HONOROWANY JEST RÓWNIEŻ EGZAMIN IELTS (DOTYCZY TO WYŁĄCZNIE WERSJI "ACADEMIC")

 

I.II

DOKTORANCI UW, KTÓRZY POSIADAJĄ CERTYFIKAT ZEWNĘTRZNY, UMIESZCZONY W WYKAZIE

UZNAWANYCH CERTYFIKATÓW, NA POZIOMIE NIE NIŻSZYM NIŻ C1, SĄ ZWOLNIENI ZE ZDAWANIA

EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO


II.I

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH, POSIADAJĄCY CERTYFIKAT

POŚWIADCZAJĄCY BIEGŁOŚĆ JĘZYKOWĄ, OKREŚLONY W ZARZĄDZENIU NR 59 REKTORA UW Z DNIA

01 GRUDNIA 2014 R., SĄ ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU KORZYSTANIA Z LEKTORATU JĘZYKA, KTÓREGO

CERTYFIKAT POSIADAJĄ. MOGĄ NATOMIAST SKORZYSTAĆ Z PRAWA UCZĘSZCZANIA NA

LEKTORAT INNEGO JĘZYKA, ZAWARTEGO W OFERCIE USNJO, W RAMACH POSIADANYCH

ŻETONÓW LEKTORATOWYCH,

 

II.II

ZA ZALICZENIE LEKTORATU POPRZEZ PRZEDSTAWIENIE ODPOWIEDNIEGO CERTYFIKATU STUDENCI

OTRZYMUJĄ 2 PUNKTY ECTS - JAK ZA EGZAMIN

 

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2011/2012


 
« poprzedni artykuł